OPLEIDINGSGETUIGSCHRIFT VOOR CHAUFFEUR

Een ADR-opleidingsgetuigschrift is verplicht voor alle chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, ongeacht het maximale toegelaten massa (MTM) van het voertuig, tenzij een vrijstelling van sectie 1.1.3. of de hoofdstukken 3.4 (beperkte hoeveelheden) of 3.5 (uitgezonderde hoeveelheden) van bijlage A van de ADR van toepassing zijn.

 
ADR-Opleidingsgetuigschrift en initiële opleidingen

Structuur van de opleidingen

Verlenging van het opleidingsgetuigschrift - vernieuwing

Aanvraag duplicaat ADR-certificaat chauffeurPTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be