Door de FOD Mobiliteit en Vervoer ERKENDE MODULES:bull tekst nascholing

THEMA 1: Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften Rijbewijs

■ Laden en ladingszekering (MPM-002/ 004)
Ecodriving - Driver support tools (met voertuig van de onderneming (MPM-066)) 
 

THEMA 2: Toepassing van de voorschriften

Rij-en rusttijden & Tachograaf (MPM-022)
Aanrijdingsaangifte & Transportdocumenten (MPM-018) (*)

THEME 3: Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

Aanrijdingsaangifte & Transportdocumenten (MPM-018) (*)
Aanrijdingsaangifte & E.H.B.O.(MPM-035)
Imago van het bedrijf, conflictbeheer en communicatie (MPM-054)
Communicatie & stressbeheer (MPM-041)
Wegcode & aanrijdingsaangifte (MPM-050)

(*) Deze module komt in aanmerking voor twee thema's en zal daarom alleen in acht worden genomen nadat u één module van elk thema gevolgd heeft 


De  opleidingen kunnen binnen de onderneming georganiseerd worden!!!

 

Door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkende modules:

Download de modules

 (OPGELET : De FOD Mobiliteit en Vervoer erkent enkel modules van 7-kredietpunten!)

 

 

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be