FINANCIELE TUSSENKOMSTEN

Sociaal Fonds Transport Logistiek (P.C. 140 & RSZ n° 083)

fonds social

Voor de opleiding- en de examenkosten van rijdend personeel komt het Sociaal Fonds Transport en Logistiek in de kosten tussen. Het personeel is als arbeider ingeschreven in de RSZ-categorie 083 van de sector transport en logistiek voor rekening van derden.  

Voor meer informatie : (hier)


« Opleidingcheques » 

Voor ondernemingen waarvan de belangrijkste exploitatiezetel in het Waals Gewest gevestigd is, m.u.v. de Duitstalige gemeenschap :

Op voorwaarde dat er aan volgende voorwaarden eveneens voldaan is:

Uw onderneming telt maximaal 250 werknemers OF u bent zelfstandige in hoofdberoep

Uw zakencijfer bedraagt maximaal 50 millioen euro OF het totaalbedrag op uwjaarrekening is lager dan 43 miljoen euro

Uw onderneming beantwoordt aan de voorwaarden om als ‘autonoom’ te wordenbeschouwd.

U kan van het systeem van de opleidingscheques gebruik maken om de permanente vorming van uwwerknemers, in een door het Waals Gewest erkend opleidingscentrum, te financieren.

De opleidingscheques worden aangekocht aan 15€ en hebben een waarde van 30 €.

Erkende modules = 7 uren = 210 € (7x 30€)

Voor meer informatie: (hier)


« KMO-portefeuille » KMO

Voor ondernemingen waarvan de belangrijkste exploitatiezetel in het Vlaams Gewest gevestigd is :

Dienstverlenervoordekmo p 828x240

Op voorwaarde dat er aan volgende voorwaarden voldaan is:

De onderneming heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit

De onderneming moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving in het Vlaams Gewest.

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming

Een kleine onderneming kan 30 procent steun genieten, maximaal 10.000 euro steun per jaar.

Een middelgrote onderneming kan 20 procent steun genieten, maximaal 15.000 euro per jaar.

Voor meer informatie : (hier)

 

 

 

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be