bull tekst nascholing

PLANNING NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID:

VOOR DE PLANNING EN ONS INSCHRIJVINGSFORMULIER:KLIK HIER

 

Dates

Module

Lieu

FR /NL

Prix
(Htva)

Zaterdag
21/09/2019
Arrimage, (thema 1) Gosselies FR 155€
Zaterdag
28/09/2019
Code de la route & constat d’accident, (thema 3) Bruxelles FR 155€
Zaterdag
12/10/2019
Image de l’entreprise, communication & gestion des conflits, (thema 3) Liège FR 155€
Zaterdag
19/10/2019
Wegcode & aanrijdingsaangifte (thema 3) Brussel NL 110€
Zaterdag
19/10/2019
Image de l’entreprise, communication & gestion des conflits, (thema 3) Bruxelles FR 155€
Zaterdag
26/10/2019
Temps de conduite & tachygraphe
(thema 2)
Gosselies FR 155€
Zaterdag
26/10/2019
Code de la route & constat d’accident, (thema 3) Liège FR 155€
Zaterdag
26/10/2019
Deel theorie
+
Met eigen vrachtwagen
Ecodriving - Drivers support tools
(thema 1)
DEEL PRAKIJK: 3h10 (C):
in de week
op afspraak

Herentals NL 395€
Zaterdag
09/11/2019
Deel theorie
+
Met eigen vrachtwagen
Conduite économique - Drivers support tools (thema 1)
DEEL PRAKIJK: 3h10 (C):
in de week
zie inschrijvingsformulier

Liège FR 395€
 Zaterdag
16/11/2019
Code de la route & constat d’accident, (thema 3) Gosselies FR 155€
 Zaterdag
16/11/2019
Code de la route & constat d’accident, (thema 3) Liège FR Volzet
 Zaterdag
23/11/2019
Arrimage, (thema 1) Bruxelles FR 165€
Samedi
30/11/2019

Partie théorique
+
Met eigen vrachtwagen

Conduite économique - Drivers support tools (thema 1)
Partie pratique : 3h10 (C):
en semaine
voir bulletin d'inscription

Bruxelles FR 395€
Zaterdag
30/11/2019

Deel theorie
+
Met eigen vrachtwagen
Ecodriving- Drivers support tools
(thema 1)
DEEL PRAKIJK: 3h10 (C):
in de week
zie inschrijvingsformulier
Brussel NL 395€
Samedi
30/11/2019
Partie théorique
+
Met eigen vrachtwagen
Conduite économique - Drivers support tools (thema 1)
Partie pratique : 3h10 (C):
en semaine
voir bulletin d'inscription
Gosselies FR 395€
Zaterdag
14/12/2019
Arrimage, (thema 1) Liège FR 165€
Zaterdag
14/12/2019
Temps de conduite & tachygraphe
(thema 2)
Liège FR 155€
Zaterdag
21/12/2019
Temps de conduite & tachygraphe
(thema 2)
Bruxelles FR 155€
Zaterdag
21/12/2019
Image de l’entreprise, communication & gestion des conflits, (thema 3) Gosselies FR 155€
Vrijdag
27/12/2019
Prévention des accidents et criminalité (thema 3) Liège FR 125€

 

 

(A) 3 uur praktijk per kandidaat + 1 uur theorie/ andere data zijn beschikbaar, neem gerust contact met ons op
(B) Met het voertuig van de onderneming/ voor het deel praktijk: gelieve uw keuze aan te duiden op het inschrijvingsformulier (datum + uur).
(C) Het gedeelte praktijk (3u) wordt in samenspraak met de onderneming/ kandidaat georganiseerd

INFORMATIE INCOMPANY OPLEIDINGEN: KLIK HIER

 

TWEEDE CYCLUS NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID:

Strengere maatregelen treden in werking vanaf de tweede reeks nascholing vakbekwaamheid (09/09/2016) en/of voor chauffeurs met een basiskwalificatie vakbekwaamheid na 01/02/2013. (KB van 10.01.2013, gepubliceerd op 18-01-2013 in het Belgisch Staatsblad)

De modules zijn door FOD Mobiliteit in 3 thema’s opgedeeld, zie bijlage van het KB van 4 mei 2007

Elke chauffeur moet minstens één module (7 uur) in elk thema volgen.

THEMA 1 Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften Rijbewijs 

THEMA 2 Toepassing van de voorschriften

THEMA 3 Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek

 

!!! De modules die voor twee thema’s in aanmerking komen zullen alleen in acht worden genomen nadat u één module van elk thema heeft gevolgd!!!.

Daarnaast moet minstens één van de door de bestuurder gekozen modules een module over defensief of zuinig rijden zijn die ten minste drie uur praktisch rijonderricht omvat. 

 

Ter herinnering:

Elk getuigschrift heeft een geldigheidsdatum van maximum 5 jaar.

De vakbekwaamheid heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar . Deze geldigheidsperiode kan dezelfde zijn als de medische selectie van groep 2, maar dat is niet noodzakelijk het geval

 

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be