PRIVACYBELEID 

Het “Privacybeleid” van de VZW Professional Transport Training Centre (afgekort: “PTTC”), Centrum de nascholing vakbekwaamheid en ADR erkend (overeenkomstig OCF 038 en OIF/ADR-011), onderschrijft de (EU) VERORDENING 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, gewoonlijk gekend onder de naam “GDPR” Verordening.

Deze verordening is beschikbaar op onderstaande link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

 Het Privacybeleid van PTTC wordt voornamelijk ingepast in het kader van volgende opleidingen: 

  • De nascholing vakbekwaamheid zoals voorzien in de Europese Richtlijn 2003/59, omgezet in Belgisch recht bij Koninklijk Besluit van 4 mei 2007;
  • De Opleidingen ADR zoals voorzien bij het Koninklijk Besluit van 29 juni 2003 en haar wijzigingen betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren;
  • Opleidingen en diverse vakbekwaamheden inzake het wegvervoer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be