Regelgeving

  

ADR 2019 - Wijzigingen

Europees verdrag betreffende het internationaal ADR-vervoer 2019

 

Schriftelijke richtlijnen ADR

Het model van de shriftelijke richtlijnen volgens ADR 2017 is de enige van kracht!

Om deze richtlijnen te downloaden: klik hier. Dit model moet in kleur afgedrukt worden!

Deze richtlijnen moeten door de vervoerder voor het vertrek aan de bemanning van het voertuig overhandigd worden in een taal of in talen die elk lid kan lezen en begrijpen. Deze moeten zich binnen handbereik van de bemanning, in de cabine van het voertuig bevinden.

Download ADR veiligheidsvoorschriften in andere talen: klik hier

OPGELET: download de versies 2017

Uitrustingen voor het ADR vervoer

Elke transporteenheid die gevaarlijke goederen bevat, moet zijn uitgerust met verschillende uitrusting en bescherming, gekozen in overeenstemming met het nummer van het gevarenetiket van deze goederen. De gevaarsetiketnummers staan vermeld op het verzenddocument.

Uitrusting voor individuele bescherming voor elk lid van de bemanning

Een paar beschermende brillen

■ Een paar beschermende handschoenen

Vloeistof om de ogen te spoelen (niet voorgeschreven voor de gevaarsetiketnummers 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3)

Een waarschuwingsvest

Een draagbaar verlichtingsapparaat (ADR zaklamp)

Gasmasker (voor gevaarsetiketnummers 2.3 en 6.1)

Uitrusting voertuig

Voor elk voertuig een stopblok (wielkeg) van een grootte die past bij de maximale massa van het voertuig en de diameter van het wiel

Twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen NAAR KEUZE:

2 reflecterende kegels

2 reflecterende driehoeken

2 autonome knipperende lichten

Neutraal oranje schilden

Voor tankvoertuigen moeten de oranje schilden worden genummerd (gevaarsidentificatienummer + UNO-nummer van het product). Er moeten ook etiketplaten worden meegeleverd, waarvan het aantal en de plaatsing ervan afhangen van het type tank.

Brandblussers:

MTM transporteenheid

Minimum aantal brandblussers

Totale minimale capaciteit per transporteenheid

Brandblusser geschikt voor brand in de motorruimte of cabine - ten minste één brandblusser met minimale capaciteit van:

Vereiste extra brandblusser(s) -  ten minste één brandblusser met minimale capaciteit van:

3,5 ton

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 en 7,5 ton

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 ton

2

12 kg

2 kg

6 kg

Aanvullende uitrusting voorgeschreven voor de gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9

Een schop

Een rioolafdichting (bijvoorbeeld: plastic tapijt)

Een opvangreservoir (bijvoorbeeld: emmer met deksel)

 

Dit materiaal is verkrijgbaar via onze partner UPTR. De bestelbon is beschikbaarhier

 

ADR 2017 - Wijzigingen

In deze rubriek vindt u een artikel over de wijzigingen volgens het ADR 2017 : klik hier. 

  

PTTC - Professional Transport Training Centre
ZI. Hauts Sarts
Rue de l’Abbaye, 138

B – 4040 Herstal

TéL : +32 (0) 4 361 40 97

Fax : +32 (0)4 367 73 51
E-mail : info@pttc.be

PTTC – Professional Transport Training Centre
Havenlaan, 104 – 106, Avenue du Port
B-1000 Brussel - Bruxelles
Tel : +32 (0) 2 421 07 26
Fax : +32 (0) 2 421 07 28
E-mail : info@pttc.be